WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ

Szanowni Państwo,

aktualny i ostateczny program tegorocznej konferencji - XI Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą  Sobótka 2016 - znajduje się w zakładce "Nowa konferencja".

We wszelkich kwestiach związanych z udziałem w konferencji pozostajemy jako sekretarze WSzHG do Państwa dyspozycji - numery teklefonów i mail w zakładce "Kontakty".

Z poważaniem:

dr hab. Tomasz Głowiński

 

proj. graf. Paweł Wagner, wyk. strony Dariusz Dulewicz