WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ

Poniżej zamieszczamy informacje nt. konferencji naukowych organizowanych w Polsce w zakresie historii gospodarczej i społecznej.

 

Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku - 28-29 września 2010r. - komunikat pokonferencyjny

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych - 21-22 października 2010r.

Pieniądz i banki na Śląsku - 18-19 listopada 2010r. - komunikat pokonferencyjny

 

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem informacji o planowanych konferencjach prosimy o kontakt. Informacje zamieszczamy w terminie do 7 dni od ich uzyskania.

proj. graf. Paweł Wagner, wyk. strony Dariusz Dulewicz