WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ

 

SEKRETARZE WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ:

dr hab. Tomasz Głowiński 
Zakład Historii Gospodarczej Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
50-139 Wrocław, ul. Szewska 49;
tel. 0501 423 171; e - mail : tomaszglowinski@interia.pl

dr Krzysztof Popiński 
Katedra Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
53 - 345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120;
tel. 0502 638 506; e - mail : k.popinski@box43.pl

dr hab. Robert Klementowski
Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 21a
tel. 71 326 76 36; e-mail: robert.klementowski@ipn.gov.pl
 

 

proj. graf. Paweł Wagner, wyk. strony Dariusz Dulewicz