WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ

„Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków"
Sobótka 20-22.05.2016


(przewidywany czas wystąpień - 15 min.)


I. Piątek.


11.30 - Otwarcie konferencji:


1. Janusz Kozyrski (Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.), Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Eksploatacja przemysłowa kamienia budowlanego w masywie Ślęży w XX i XXI w.".
2. Piotr Badyna (Uniwersytet Wrocławski) - „Łowiectwo a ochrona zasobów naturalnych w Polsce na przestrzeni wieków".
3. Szymon Kazusek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Pozwolenia na eksploatację lasów królewskich w Koronie w drugiej połowie XVIII wieku".
4. Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - „Gospodarowanie zasobami leśnymi w Galicji (zarys problematyki)".
5. Robert Andrzejczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - „Działalność Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie w latach 1819-1983".
6. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Gospodarka wodna i leśna w dobrach Wyszyna Fałkowska w świetle kopiału majątkowego 1927-1939".
7. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - „Lasy jako istotny element funkcjonowania Dóbr Wilanów w latach 1926 - 1940".
8. Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski) - „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki regionu kłodzkiego w XIX i XX w.".
9. Robert Lipelt (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku) - „Zasoby lasów w Galicji w II poł. XIX i na początku XX wieku, w świetle statystyk państwowych".


14.00 - 14.30 przerwa na kawę


1. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Rola surowców energetycznych w rozwoju gospodarczym Polski".
2. Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Zagłębia węgla brunatnego w Polsce".
3. Iwona Kawalla (Muzeum Historyczne miasta Krakowa) - „(Nie) wykorzystana szansa - Zagłębie Naftowe Borysławsko-Drohobyckie w XIX i XX wieku".
4. Yaman Kouli (Technische Universität Chemnitz) - „Klątwa surowców - Węgiel w Polsce w XX wieku".
5. Bogusław Marks (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - „Górnictwo węgla kamiennego w Polsce (1945-1949) - wydobycie, eksport, ochrona zasobów".
6. Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Problem wydobycia i eksportu węgla kamiennego w Polsce 1980-1981".
7. Bartosz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski) - „Eksploatacja złóż ropy naftowej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1945-1989".
8. Robert Klementowski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu) - „Między ignorancją a kulturą. Atom - uran - bomba atomowa w przestrzeni publicznej Polski i USA do połowy lat 50-tych".
9. Mariusz W. Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ) - „Biopaliwa u schyłku II Rzeczypospolitej - mały krok do zrównoważonego rozwoju".
10. Daniel Koreś (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Archiwum Wojskowe w Oleśnicy) - „Zasoby naturalne jako element zainteresowania wywiadu gospodarczego w II RP. Zarys problemu".
11. Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Ochrona zasobów leśnych w II Rzeczypospolitej na przykładzie działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu".


17.15 - 17.45 - przerwa


1. Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu) - „Odrzański szlak wodny w perspektywie historycznej. (Opinie kronikarzy, historyków i geografów od XVI do XIX w.)".
2. Marek Zawadka (Centrum Kultury „Wzgórze Zamkowe" w Lubinie) - „Odrzański szlak wodny w XX i XXI wieku".
3. Tadeusz Janicki, Marcin Graban (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Problemy gospodarki wodnej w Wielkopolsce".
4. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski) - „Wiatraki w epoce pary - na przykładzie Dolnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku".
5. Jarosław Dulewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Zanieczyszczenie rzek w Polsce w latach 1971-1989 (na wybranych przykładach)".
6. Radosław Nowak (Politechnika Warszawska) - „Wykorzystanie energii motorycznej wody na terenie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego".
7. Artur Bąk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego Kielecczyzny w latach 1956-1970".
8. Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz, Lucyna Błażejczyk-Majka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Trudne początki implementacji polityki ochrony środowiska UE w Polsce".


20.15 - zakończenie obrad
20.30 - kolacja


II. Sobota


8.30 - śniadanie
9.15 - zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej - I termin
9.30 - zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej - II termin
10.30 - początek obrad


1. Elżbieta Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Władze samorządowe wobec zagrożeń środowiska naturalnego miasta - z XIX-wiecznej przeszłości Krakowa".
2. Piotr Koryś, Maciej Tymiński (Uniwersytet Warszawski) - „Warunki naturalne czy instytucje? W poszukiwaniu przyczyn regionalnego zróżnicowania rozwoju na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku".
3. Aleksandra Arkusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Zanieczyszczenie środowiska w Krakowie - przypadek Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa".
4. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Eksploatacja ropy naftowej w Galicji i jej wpływ na środowisko naturalne".
5. Edyta Majcher (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Eksploatacja wapienia w kamieniołomach w Kielcach w XX wieku".
6. Andrzej Mielcarek (Uniwersytet Szczeciński) - „Wydobycie i przemysłowe wykorzystanie złóż kredy w prowincji pomorskiej".
7. Jan Miłosz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Wielkopolska i Kujawy - zagłębie solne XIX i XX wieku - uzdrowiska i kopalnie".
8. Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki) - „Ziemia i jej oddłużenie w Królestwie Polskim. Poglądy i analiza Jana Blocha".


12.30 - 13.00 - przerwa na kawę


1. Dariusz Jarosz (Uniwersytet Warszawski) - „Początki zainteresowania władz PRL zanieczyszczeniem powietrza (diagnozy, działania i ich efekty)".
2. Łukasz Dwilewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Polityka energetyczna PRL - wybrane problemy".
3. Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski, Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki) - „Położenie geograficzne i środowisko naturalne a rozwój Łodzi".
4. Anna Jarosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Problem surowców w hutnictwie II RP".
5. Barbara Kasprzyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Rola warunków naturalnych w międzywojennych koncepcjach polskiego przemysłu zbrojeniowego".
6. Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - „Problem ochrony zasobów środowiska naturalnego a prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej w Polsce (1990-2004)".
7. Regina Pacanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Marki krajowe i marki regionalne na polskim rynku wód mineralnych po 1989 roku".
8. Natalia Kopczyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - „Samorząd gminny wobec obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków".


15.00 - 15.30 - obiad


1. Agnieszka Danielewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Zanieczyszczenia środowiska i ich wpływ na zdrowie mieszkańców Kielc w PRL".
2. Beata Konopska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Liblinie), Andrzej Ciołkosz (Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie) - „Z góry widać lepiej - dane obrazowe o stanie środowiska naturalnego i ich użyteczność dla władzy PRL".
3. Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - „Wpływ zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych na środowisko naturalne w Polsce Ludowej. Wybrane problemy".
4. Dariusz Przybytek (Uniwersytet Wrocławski) - „Rekonstrukcja środowiska naturalnego w geografii historycznej".
5. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój) - „Ekologiczne aspekty wyrobu papieru od średniowiecza do czasów współczesnych".
6. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) - „Ochrona środowiska naturalnego na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej (zarys problemu)".


17.00 - 17.30 - przerwa kawowa


1. Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu) - „Problem eksploatacji surowców naturalnych oraz ochrony środowiska przed wyziewami elektrowni konwencjonalnych w polityce reformatorskiej rządów PRL w latach 1986-1989.
2. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) - „Problemy ochrony środowiska w Rzeszowie po II wojnie światowej (1944-2014)".
3. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski) - „Zasoby, ekologia i aktywizacja gospodarcza. Wybrane inwestycje Podlasia epoki PRL".
4. Jakub Kujawa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - „Czynnik lokalizacji przemysłu a problem ochrony środowiska przyrodniczego w regionie Pomorza i Kujaw 1950-1980".
5. Jarosław Szymański (Uniwersytet Wrocławski) - „Między klasycyzmem a sentymentalizmem - postrzeganie środowiska naturalnego w świetle wybranych źródeł śląskich".
6. Hubert Wilk (Instytut Historii PAN w Warszawie) - „Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji i ich wpływ na środowisko naturalne w powojennej Polsce".

19.00 - zakończenie obrad
20.00 - kolacja/grill


III. Niedziela


8.30 - śniadanie
9.30 - początek obrad


1. Mariusz Relich (Uniwersytet Wrocławski) - „Wykorzystanie walorów krajobrazowych środowiska naturalnego II Rzeczypospolitej dla potrzeb sportu samochodowego".
2. Adam Czmuchowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Zasoby i bogactwa naturalne rejonu Gór Świętokrzyskich - w kontekście historycznym i współczesnym na przykładzie województwa świętokrzyskiego".
3. Beata Cichewicz, Agnieszka Szlęk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Finansowanie projektów proekologicznych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2014. Wybrane aspekty".
4. Andrzej Synowiec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - „Wybrane problemy badawcze w uprawie tytoniu w Polsce po II wojnie światowej".
5. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski) - „Wapiennictwo ziemi ząbkowickiej - próba bilansu".
6. Patryk Starczewski (Uniwersytet Wrocławski) - „Przemysł kontra administracja - świdnicka firma „Silesia" w 1938 r. wobec barier surowcowych i nakazów środowiskowych".
7. Bartosz Kruk (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu) - „Przez góry, przez tunel, przez pole, przez las... Środowisko naturalne, a transport kolejowy na Dolnym Śląsku od połowy XIX w.".
8. Sylwia Straszak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Chemizacja rolnictwa, a ochrona zasobów naturalnych środowiska w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska".
9. Patrycja Ziomek (Uniwersytet Wrocławski) - „Społeczne działania na rzecz ochrony przyrody sudeckiej na przełomie XIX i XX w.".
10. Karolina Rybicka (Uniwersytet Wrocławski) - „Rekultywacja środowiska naturalnego okolicy dwóch stawów poflotacyjnych byłych Zakładów Górniczych "Lena" w Wilkowie".


12.00 - zamknięcie konferencji

 

 

proj. graf. Paweł Wagner, wyk. strony Dariusz Dulewicz