WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ GOSPODARCZĄ

zasady przygotowania tekstów do druku w serii Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

 


Gospodarczy wymiar turystyki
red. Elżbieta Kościk"

książka z cyklu „Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie VI,

Wrocław 2011 - Wyd. GAJT"


Społeczny wymiar turystyki
red. Elżbieta Kościk"

książka z cyklu „Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie VI,

Wrocław 2011 - Wyd. GAJT"

 

Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy.

 

W 60-lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku
Pod redakcją: Elzbiety Kościk i Tomasza Głowinskiego

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą - spotkanie I
288 stron, ilustracje i tabele, format B5, miękka oprawa, Wrocław 2006

Wyd. GAJT 

Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989)
pod redakcją Elżbiety Kościk i Tomasza Głowińskiego

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie II
548 stron, format B5, oprawa miękka

Wyd. GAJT

 

Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski
pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Krzysztofa Popińskiego

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie III
978-83-88178-67-2 , 2008

Wyd. GAJT

Między zacofaniem a modernizacją
Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków
red. Elżbieta Kościk i Tomasz Głowiński

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie IV

Wyd. GAJT

Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich 
red. Tomasz Głowiński, Krzysztof Popiński

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" - spotkanie V
Wrocław 2010 - Wyd. GAJT

spis treści

 

 

 

 


proj. graf. Paweł Wagner, wyk. strony Dariusz Dulewicz